On Boxing Day Sibelius Wrote

Suomeksi>>

Sibelius_reading_189w.pngOn Boxing Day, he wrote: "I am reading the Kalevala a lot and am already beginning to understand much more Finnish. The Kalevala strikes me as extraordinary modern and to my ears it is pure music, themes and variations; its story is far less important than the moods and atmosphere conveyed: the gods are human beings, Väinämöinen is a musician, and so on."

Sibelius, it would seem, associates the Finnish language and folk music, and his own melodic style has some affinities with the speed rhythms and intonations of the language. Among them is the absence of an upbeat, the generally frequent appearance of spontaneous and dactylic rhythms, the descending fifths that occur at the end of a phrase and the habbit of beginning an idea on a long sustained note and ending with a descending suffix. The parallels are obvious: In Finnish the accent is on the first syllable of a word, the intonation tends to fall and in a sentence of normal length it first rises always to fall at the end. The way words are built, too, offers an analogy: one long single syllable is basic word to which a variety of modifying syllables (case-endings and suffixes) are added.

kalevala.png

However this is not an analogy that should be pressed too far. To begin with, it is difficult to discern whether Sibelius's melodies can have been inspired by language or by folk music. Moreover, one must remember that Sibelius's imaginative world and his whole outlook was to a great extent molded by his Swedish mother tongue. When he is setting a Swedish text, one encounters the same melodic characteristics that are attributed to the influence of Finnish, though yet another qualifying factor is that the Swedish, as spoken in Finland, is influenced in its pronunciation by Finnish. At all events the whole question of Sibelius's melodic style and its relationship to language is complex.

More on - Sibelius: 1865-1905 Author Erik Tawaststjerna pg 76

Sibelius meets Tchaikovsky concert tickets are a very good and ecological Christmas present. E-ticket can be printed out instantly or you can request instant e-delivery to nearest R-Kioski in Finland.

Concerts are 1st-10th of January 2016 12:00 Every Day
Kansallissali - National Hall Helsinki - Aleksanterinkatu 44 downtown Helsinki.

Ticket Price 37€ Icludes: 1h Moderated Cocert, Design Sibelius CD, Festive Drink & Meeting with the Artists. 

Ticketmaster - E-Ticket can be forwarded to smartphone or email of the present receiver.

In case of tightness of Christmas budget you can redeem American Experss Bonus Points to complete the purchase.

More in our Blog: Listen Sibelius' most Famous Christmas Caroll
En etsi Valtaa Loistoa
 - I seek no gold or majesty

Story and translation behind the Lyrics Topelius & vocals by Tarja Turunen

   

Tapaninpäivänä Sibelius Kirjoitti

Sibelius_reading_189w.png

Tapaninpäivänä, hän kirjoitti: "Luen Kalevalaa paljon ja olen jo alkanut ymmärtää paljon enemmän suomen kieltä. Kalevala on minusta satunnaista ​​modernia ja korvilleni puhdasta musiikkia, teemoja ja variaatioita, sen tarina on paljon vähemmän tärkeä kuin sen luomat tunnelmat: Jumalat ovat ihmisiä, Väinämöinen on muusikko, ja niin edelleen. "

Sibelius mitä ilmeisimminkin yhdistää Suomen kielen ja kansanmusiikin, hänen omalla melodisella tyylillä on joitakin yhtäläisyyksiä Suomen kielen nopeuteeen, rytmiin ja intonaatioihin. Näihin kuuluu pirteät, yleensesti spontaanit ja dactylic rytmit, viidesosan laskeva intonaatiot, jotka tapahtuvat lauseen lopussa  ja intoaatiolla  on tapana alkaa ja jatkua huomattavan pitkään päättyen laskeva päätteeseen. Rinnastukset ovat ilmeiset: Suomen kielen aksentti on sanan ensimmäisellä tavulla, intonaatio yleensä laskee ja virkkeessä normaali pituus nousee ensin aina laskien lopussa. Tapa miten sanat on rakennettu, tarjoaa analogian: Yksi pitkä yksittäinen tavu on perus sana, johon erilaisia ​​muuntavia tavuja (tapaus-päätteitä ja päätteitä) lisätään.

kalevala.png

Tämä ei kuitenkaan ole analogia jota vastaavastitulee painottaa liikaa. Ensinnäkin on vaikea erottaa, josko Sibeliuksen melodiat voivat olla innoittaneet kieltä ja/tai kansanmusiikkia. Lisäksi on muistettava, että Sibeliuksen mielikuvituksellinen maailma ja koko hänen näkymänsä olivat pitkälti valettu hänen ruotsalaisen äidinkielensä myötä. Kun hän oli kirjoittamassa ruotsinkielistä tekstiä, kohdataan tässä samoja melodista ominaisuuksia, jotka johtuvat suomen kieleln vaikutuksesta, vaikka vielä toinen huomattava tekijä on, että Ruotsin, kuten sitä puhutaan Suomessa, vaikuttaa sen ääntämiseen mukaan Suomen kieleen. Joka tapauksessa koko kysymys Sibeliuksen melodisesta tyylistä ja sen suhteesta kieleen on erittäin monimutkainen.

Lisää - Sibelius: 1865-1905 Kirjoittaja Erik Tawaststjerna s 76 - In English

Liput Sibelius kohtaa Tsaikovskin konserttiin on erinomainen ekologinen joululahjaidea. Voit tulostaa e-lipun välittömästi tai varata lipun välittömän sähköisen toimituksen lähimpään R-kioskiin sekä noutaa ja maksaa liput siellä. 

E-lipun voi myös haluttaessa lähettää eteenpäin älypuhelimeen, joten sen helpompaa nopeaa ja samalla laadukasta elämyslahjaa ei ole.

Sibelius kohtaa Tsaikovskin 1. - 10.1.2016 klo 12 joka päivä Kansallissalissa - Aleksanterinkatu 44 Helsinki.
Pohjolan Talo / Kansallissali est1901

Lipun Hinta 37€ sisältää: 1h Moderoitu Konsertti, Design Sibelius CD, Juhlajuoma & Artistien tapaaminen. 

Lippupalvelussa voi ostoon käyttää American Expressin bonuspisteitä

 

Lue Blogistamme: Sibeliuksen suosituin Joululaulu:
En etsi Valtaa Loistoa
 
- säv. Sibelius, sanat Topelius, laulu Tarja Turunen

Posted by

Share:

velkendt firmalogoer http://1apotekonline.com/ Platte river Lægeklinik